19 Януари 2022, 02:07 Днес (0) | Вчера (15)

КЗК разреши на "ДЗИ-Животозастраховане" да придобие "Ен Ен ПОД"

20 Май 2021 16:15 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 20 май 2021, 15:16

Антитръстовата комисия прие, че сделката няма да повлияе върху ефективната конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши придобиването на едноличен контрол от страна на "ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД върху "Ен Ен Пенсионноосигурително Дружество" ЕАД и на цялото търговско предприятие на "Ен Ен Застрахователно акционерно дружество" – клон София. Решението на Антитръстовата комисия е от 29 април т.г., но бе публикувано преди броени дни.
Производството в КЗК бе образувано след подадено уведомление от "ДЗИ – Животозастраховане" ЕАД на 11 март, че желае да придобие едноличен контрол върху "Ен Ен Пенсионноосигурително Дружество" ЕАД и цялото търговско предприятие на "Ен Ен Застрахователно акционерно дружество" – клон София. В хода на проучването бяха поискани становища и информация от Комисия за финансов надзор (КФН), клиенти и конкуренти на участниците в концентрацията.
Нотифицираната концентрация се осъществява по силата на два договора с дата 10.02.2021 г., по които ДЗИ е купувач, а "Кей Би Си Груп" НВ е гарант при купуването на 100% от капитала на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД.

Според Комисията за финансов надзор, от текущото състояние на "ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД може да се направи извод, че сделката ще засили пазарното присъствие на дружеството при животозастраховането в страната, но предвид липсата на данни за животозастрахователните дружества със седалище в друга държава или за клонове на чуждестранните компании, не се ангажира с точни оценки относно съвкупния пазарен дял на страните.
По отношение на придобиването на "Ен Ен Пенсионноосигурително Дружество" ЕАД от "ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД секторният регулатор посочва, че в групата на купувача няма действащо пенсионноосигурително дружество, поради което може да се заключи, че сделката няма пряко отношение към останалите пазарни участници. Според предварителната експертна оценка на КФН, след осъществяването на сделката не би следвало обединената група да разполага със съществено предимство пред останалите участници. На база информацията, с която разполага, КФН счита, че нотифицираната сделка не би могла да засегне съществено други продуктови пазари в страната.
Според конкурентите, не се очаква сделката да окаже съществен ефект върху пазара на животозастраховане в страната от гледна точка на търсенето и предлагането на животозастрахователни продукти, предвид пазарния дял, който има "Ен Ен ЗАД" – клон София, по данни от КФН. Планираната концентрация няма да се отрази съществено на свързаните с животозастраховането пазари, с оглед сравнително малкия размер на портфейла на придобиваната животозастрахователна компания.
В резултат от сделката не се очакват промени в ценообразуването относно животозастрахователните продукти, предлагани от участниците в концентрацията.
След концентрацията общият пазарен дял на участниците ще бъде приблизително [30-40]%, което му отрежда първо място на пазара към първото полугодие на 2020 г., но този пазарен дял е значително под презюмираните от КЗК и ЕК прагове от 40% за установяване на господстващо положение на съответния засегнат пазар. Следователно, концентрацията няма потенциала да създаде или засили господстващо положение, нито да доведе до отстраняване на значим конкурент, тъй като придобивания застрахователен портфейл е относително малък и стандартизиран. Допълнително, не са налице и предпоставки, които да улеснят координирането на поведението на участниците на пазара след концентрацията. Наред с това, на пазара ще продължат да участват останалите силни играчи, които ще продължат да оказват конкурентен натиск върху обединената група,  посочват от КЗК.
С оглед изложените съображения и цялостния анализ, Комисията приема, че нотифицираната сделка не води до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на съответния пазар, особено в резултат на създаване или засилване на господстващо положение на нито един от засегнатите пазари, поради което следва да бъде безусловно разрешена.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив