26 Октомври 2021, 08:34 Днес (0) | Вчера (11)

ОЗК-Застраховане ЗАД

Адрес: София, ул. "Света София" 7, етаж 5
Тел.: 02 / 981 31 22
Факс: 02 / 981 43 51
Виж всички клонови мрежи

ЗАД "ОЗК-Застраховане" (старо наименование "Общинска застрахователна компания” АД) е основано на 27.12.1996г. с мажоритарен собственик Столична община. През 2008г. общинският дял в капитала е приватизиран.

Дружеството е сред първите лицензирани за общо застраховане застрахователи - с Протокол №9 от 15.06.1998г.

ЗАД "ОЗК-Застраховане" е член на двете браншови организации в страната - Асоциация на българските застрахователи (АБЗ) и на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ)

Собственият капитал на компанията е 7 507 329 лв. и съответства на изиcкванията за минимален капитал на упражняваща общо застраховане компания.

Акционери:
Дял от капитала в %:
"ЕЛ ЕМ ИМПЕКС” ЕООД
65,7278
"Топлофикация София” АД
9,3245
"Общинска банка” АД
4,7976
"Топлофикация Бургас" ЕАД
3,5503
"Топлофикация Плевен" ЕАД
3,5503
"Мина Станянци" АД
3,5503
"Коинвест" ЕООД
4,5122
Александър Петров Личев
4,9872

От 1999 година ЗАД "ОЗК - Застраховане” АД започна да изгражда структура на територията на страната - представителства в областните градове и офиси в други населени места.

Днес ЗАД "ОЗК - Застраховане” АД разполага с 62 точки на присъствие в цялата страна,  в това число 8 ликвидационни центъра. Част от дистрибуторската мрежа на Компанията са и над 1500 брокери и агенти.

Дружеството има получен лиценз за 12 вида застраховки от общото застраховане. На база получените лицензи, ЗАД "ОЗК-Застраховане” разработва разнообразни застрахователни продукти, като се стреми да покрива своевременно и адекватно нуждите и специфичните изисквания на клиентите си.

Това предполага не просто сключване на застраховки, а консултиране за най-подходящата комбинация от покрития, която клиентът да получи, съчетано с гаранция за компетентно, експедитивно и коректно отстраняване на вредите при възникнали щети и предоставяне на договорените обезщетения.

Дружеството има значително пазарно проникване във всички сегменти. Наши клиенти са органи на централната и местната власт, висши учебни заведения, големи корпоративни клиенти, вкл. финансови институции, представители на малкия и средния бизнес и физически лица.

През годините пазарният дял и премийният приход на Дружеството се увеличават с устойчиви темпове, като в момента Компанията се е утвърдила като водеща в застраховането на публична държавна и общинска собственост.

Дружеството ежегодно преразглежда презастрахователната си програма на базата на анализ на застрахователния портфейл и на развитието на договорите през предходните години. Договорите се пласират, чрез брокери и при презастрахователи, с които "ОЗК-Застраховане” работи от години и има изградени отношения на взаимно доверие. Презастрахователните договори в чужбина се пласират с посредничеството на водещи английски презастрахователни брокери с водещи презастрахователи.

Компанията разполага с разгърната клонова мрежа в цялата страна. Адресите можете да намерите ТУК.

 

Клонове
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив