16 Януари 2021, 16:45 Днес (0) | Вчера (14)

Каско застраховките на мотоциклети са актуални и необходими

04 Юни 2003 в-к "Пари" по статията работи:
A+ A-

Повечето компании изключват от обхвата на покриването на кражба и грабеж

С настъпване на пролетно-летния сезон се почувства увеличаване на интереса към застраховка Каско на МПС с обект на застраховане мотопеди и мотоциклети. Двуколесните моторни превозни средства със своите характеристики, маневреност, опростеното управление и усещанията, които предоставят на водачите си, са обект на интерес от страна на млади по характер и възраст хора.
Возилата, чиято стойност варира от под хиляда лева за най-старите мотоциклети до тридесет хиляди и нагоре за най-новите модели, често стават обект на кражба. Резонен е въпросът, дали и в каква степен застрахователните компании покриват риска от кражба или грабеж, така че притежателите на двуколесните превозни средства да бъдат спокойни за направената инвестиция.
Застраховката е в графата рискови, ето защо и застрахователите в повечето случаи предлагат покритие само на рисковете Пътнотранспортно произшествие и Пожар и природни бедствия, без да се ангажират да изплащат обезщетения в случай на кражба на превозното средство.
Изключването на тези рискове застрахователите обясняват с това, че мотоциклетът се краде лесно, труден е за обезопасяване, както и за откриване в случай на кражба. Няма никакви условия да ограничим риска по това покритие, коментираха пък от ЗК Левски Спартак. За колите изискваме аларми, маркировки и други блокиращи устройства на двигателите, които предотвратяват или поне ограничават възможността за реализирането на този риск, а при мотоциклетите това е почти невъзможно, допълниха оттам.
Противно на опасенията, изтъквани от голяма част от представителите на застрахователния бранш, например 

ЗК ОРЕЛ
поема изплащането на обезщетения в случай на кражба или грабеж на мотоциклети. Компанията предлага на своите настоящи и потенциални клиенти покрития срещу рисковете Пътнотранспортно произшествие, Кражба или грабеж на мотоциклета, Щети при намиране след кражба или грабеж, Щети в паркирано състояние или от злоумишлени действия, както и Пожар и природни бедствия. Застрахователните покрития са групирани в рискови клаузи и се предлагат в различни комбинации според изискванията на клиентите.
Въз основа на статистически данни по застраховане и изплащане на обезщетения на МПС от категориите М и А ЗК Орел ориентира своята тарифна политика и поставя на клиентите условия, гарантиращи експлоатация с намален риск и съхранение на застрахованите возила. Така например за мотоциклет /категория А/ със застрахователна сума 9500 лв. независимо от марката премията за покриване на всички рискове е 1396 лв., като при еднократно внасяне се ползва отстъпка от 5%. При условията на Пълно каско се изисква наличие на защитна система или имобилайзер и съхранение на мотоциклета в гараж или друго подходящо помещение. Застрахователната компания пък осигурява пасивна маркировка, като разходите се поемат от нея.
Практиката на Орел за сключване на застраховки на постоянно нарастващия брой мотоциклети в България е насочена към обективна и професионална оценка на рисковите фактори и произтичащите от това последствия. Тя е продиктувана от желанието за реална защита на интересите на застрахованите, както и за тяхното бързо и адекватно обезщетяване, коментираха от компанията. Застрахователните компании масово ограничават обхвата на покритите рискове и поради трудното установяване на кражбите.
Недобросъвестните клиенти биха могли да спекулират с това, че имат застраховка, и да пожелаят изплащане на обезщетение под предлог, че мотоциклетът им е откраднат.
Други представители от бранша, макар че имат сключени такива застраховки, не проявяват особен интерес към този сегмент било заради фирмената политика, било поради ограничения брой на мотоциклетите, които се движат по нашите пътища. Пазарът на мотоциклети е твърде стегнат и малък отрязък, към който на този етап не проявяваме интерес, коментира Теменуга Ненова, изп. директор на ЗПАД Алианц-България. Компанията има сключени полици по застраховка Каско на мотоциклети, но не смята да развива този вид застраховка засега, допълни Ненова.
Най-масово е предлагането на покритие за рисковете Пътнотранспортно произшествие и Пожар и природни бедствия. Тук клиентът има изключително богат избор както по отношение на различните комбинации от рискове, така и по отношение на цените, на които се предлагат те. Има възможности и за различни варианти на заплащане на застрахователната премия. 

ЗПАД БУЛСТРАД
Застрахователят покрива рисковете Пожар, Природни бедствия и Пътнотранспортно произшествие. По клаузата, покриваща риска Пожар, застрахователната сума е равна на действителната или пазарната стойност на мотоциклета. Тарифите в конкретния случай се определят в зависимост от това, дали цялата отговорност се поема от застрахователната компания, или има самоучастие от страна на застрахованото лице. В първия вариант, без самоучастие, застрахователната премия е 3.77% от застрахователната сума, или за мотоциклет с пазарна стойност 5000 лв. ще заплатите 188.50 лв. Във втория случай, при самоучастие от 400 лв. за всяка щета, процентът е 3.01%, или цената е 150.50 лв.
Ако стойността на мотоциклета ви е в границите между 20 000 и 35 000 лв. и предпочетете първия вариант, ще заплатите 4.45% върху цената на мотоциклета. Ако изберете втория, при самоучастие от 600 лв. при всяка щета, ще се застраховате на цена 3.34% от стойността на мотоциклета.
При клаузата, покриваща рисковете Природни бедствия и Пътнотранспортно произшествие, застрахователната сума е над пазарната стойност. Завишението се определя в зависимост от марката, модела и годината на производство на мотоциклета. 

МЗК ЕВРОПА
Мотоциклетите в МЗК Европа се застраховат по Клауза В и Клауза С. Клауза В представлява частично Каско, което покрива всички рискове без кражба. Непокрит риск по клаузата е умишленият палеж и взривяването на превозното средство. Клауза С е ограничено Каско, което покрива рисковете Пожар и природни бедствия. Непокрит риск е умишлен палеж, пожар, възникнал по време на движение, пожар, възникнал при включване и работа на двигателя при престой. Разликата между В и С е, че при В се покриват рискове, които ги няма при Клауза С. Това са пътнотранспортно произшествие, щети, причинени на паркинг и злоумишлени действия на трети лица чрез механично въздействие. Стойността на мотоциклета се оценява по каталог, обикновено Schwacke или американски, в зависимост от това, какъв модел е мотоциклетът. Нов до 3 г. се застрахова по фактурна стойност, като се приспада стойност по таблица за овехтяване. Ако мотоциклетът е на стойност 8000 лв., премията по Клауза В е 720 лв. при еднократно плащане, а при Клауза С - 240 лв., или 9.1% от стойността на мотоциклета в първия и 2.9% във втория случай. За мотоциклет със стойност над 15 000 лв. тарифното число по Клауза В е 9.7%, а по Клауза С - 3.1%.
МЗК Европа предлага и разсрочено плащане на застрахователната премия - при две вноски оскъпяването е 3%, при три - 5%, и при четири - 10%.
Застрахователят прави оглед на мотоциклета и три снимки - една отпред /челно/ и две по диагонал от двете страни. При определяне стойността на мотоциклета от значение е видът на двигателя - дали е редови, боксерен, V-образен, двутактов, четиритактов, какво е задвижването - с верига, с кардан ли, и т. н. Всяка допълнителна екстра увеличава стойността на мотоциклета. 

ЗК ЛЕВСКИ СПАРТАК
В ЗК Левски Спартак мотоциклетите се застраховат по общите условия за застраховане на сухопътните превозни средства, или Каско на МПС. Особеното е, че се застраховат по клаузи, които не включват рисковете Кражба и грабеж. От тях зависят и тарифите, по които се сключва полицата. Застрахователят предлага клаузи 2, 3 и 5. Клауза 2 включва всички рискове без кражба и грабеж, което ще рече пожар, природни бедствия, ПТП и разходи за репатриране на превозното средство. Клауза 3 покрива само рисковете Пожар и природни бедствия, а Клауза 5 - само пътнотранспортно произшествие. Тарифите за тях са: за Клауза 2 - от 5.2 до 5.8% от стойността на застрахователната сума, като процентът варира в зависимост от годината на производство. Това всъщност е най-високата тарифа, тъй като покрива най-много рискове, обясниха от компанията. Клауза 3 е от 4.6 до 5.2%, а най-ниската тарифа е за пътнотранспортно произшествие, или 3.1 до 3.5%.
От ЗК Левски Спартак правят оглед, снимки и маркиране на мотоциклета. Има и една особеност, която е валидна за всички застраховки Каско. Минималната премия по тази полица е 200 лв. Независимо каква застрахователна премия се получава при тарифирането, застрахователят взема 200 лв. 

ЗК ЮПИТЕР
Собственикът на мотоциклет може да сключи застраховка Каско на МПС за желания от него срок. Клиентът може да избере Клауза 1 - застраховка срещу пожар и природни бедствия, или Клауза 2, която осигурява застрахователно покритие срещу рисковете Пълна загуба или частична щета на МПС от всички рискове с изключение на кражба.
Застрахователното покритие се простира върху:
- всички монтирани от производителя части, оборудване и принадлежности
- допълнително монтирани части, оборудване и принадлежности, чието ползване е правно разрешено, при условие че застрахованият ги е посочил в предложението за застраховка. Например застраховката на мотоциклети Ямаха, модел SR 500, производство 1998 г., за срок от една година има следните характеристики: по Клауза 1 при застрахователна сума 3716 лв. застрахователната премия е 111.5 лв. По Клауза 2 - при същата застрахователна сума, застрахователната премия е 297 лв.
Премията може да бъде платена еднократно или разсрочено на две, три или четири вноски в зависимост от предварителната договореност между страните.
Въпрос на избор от страна на притежателите на мотоциклети е какви рискове да включат в застрахователната си полица, както и в коя компания да я сключат.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив